Zbiorniki wody deszczowej

Wody jest coraz mniej. Ponad 97 % wody na naszej planecie, co przedstawia 1,4 miliarda kilometrów sześciennych wody, to woda słona, czyli woda nie nadająca się do codziennego użytku przez ludzi. Większość z pozostałych 3 % wody słodkiej jest w postaci stałej - lodu na biegunach oraz w lodowcach w górach. Wolna do użytku część zasobów wody wynosi 0,3 %. Problem korzystania z wody tkwi więc przede wszystkim w jej jakości. Średnie zużycie wody pitnej na jednego obywatela wynosi ponad 100 litrów wody dziennie, ale około 50 % z tego zużycia nie wymaga korzystania z wody pitnej, dlatego woda deszczowa może zostać wykorzystana jako jej substytut.

Wykorzystanie wody deszczowej


Podlewanie

Woda deszczowa zawiera mało soli, z tego powodu nie dochodzi do zasalania gleby. Ponadto nie zawiera chloru. Istnieją nawet rośliny, które nie znoszą innej wody niż deszczówki, np. borówka kanadyjska. Poza tym woda pitna jest zbyt cenna, żeby nią podlewać ogród.

Pranie

Nabrana woda deszczowa jest stosowana z korzyściąjako woda użytkowa do prania, a to zwłaszcza na terenach, gdzie inna dostępna woda (podziemna lub także uzdatniona) jest zbyt twarda do prania lub zawiera wyższy poziom żelaza, manganu itp. Przy użyciu do prania korzystnie przejawi się jej miękkość, która sprawi, że proszek do prania o wiele łatwiej się rozpuści, przez co zmniejszy się jego zużycie, nie ma tendencji do osadzania się i tworzenia kamienia wodnego i z tego powodu nie trzeba stosować drogich zmiękczaczy. Tak więc oszczędności dotyczą poza zużyciem wody również zmniejszenia zużycia środków do prania oraz zmniejszą zużywanie się pralki.

Spłukiwanie ubikacji

Dla ubikacji oraz instalacji (rury zasilające, odpady) deszczówka jest również korzystna, ponieważ jest miękka niepowodująca osadzanie się kamienia wodnego. Ponadto spłukiwanie ubikacji razem z braniem prysznica zużywa najwięcej wody w gospodarstwie domowym, a ze względu na to, że nie wymaga wody o wysokiej jakości, używanie wody pitnej jest niepotrzebnym jej marnowaniem.

Sprzątanie

Wodę deszczową możemy stosować do mycia aut, sprzątania i mycia wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana higienicznie bezpieczna woda pitna. We wszystkich takich przypadkach potrzebna jest duża ilość wody i zastosowanie deszczówki zamiast wody pitnej jest korzystne pod kątem ekonomicznym oraz ekologicznym.


Zasada ujmowania wody w zbiorniku

Deszczówkę ściekającą z dachu po rynnie należy oczyścić od grubych zanieczyszczeń. Filtr grubych zanieczyszczeń (liście, gałązki, kamyczki, itp.) umieszcza się jeszcze przed zbiornikiem lub np. do tzw. gajgra lub bezpośrednio do zbiornika na wodę. Filtr umieszczany do zbiornika na wodę zakończony jest elementem uspokajającym wodę, który niedopuszcza do wirowania dolnego sedymentu w zbiorniku. Woda przy przepełnieniu zbiornika odcieka rurami do kanalizacji deszczowej lub przez koszyk filtra do odpowiedniego obiektu pochłaniającego.


Zasada POBIERANIA wody ze zbiornika

Odbieranie wody ze zbiornika odbywa się przez rurociąg ssący i troszczy się o nie zestaw ssący, który pobiera tylko czystą wodę spod górnej powierzchni zbiornika. Urządzenie pompujące - wodociąg jest elementem zautomatyzowanej jednostki dopełniającej z jednostką sterowania, która w przypadku braku deszczówki w zbiorniku przełączy za sprawą przełącznika poziomowego pobór wody z zasilającej instalacji wodnej. Rozwiązanie to może być w postaci odbioru bezpośredniego lub jako dopuszczanie wody do zbiornika przez micro pływak. Z automatycznej jednostki dopełniającej woda zostaje przetransportowana rurami wodnymi do wykorzystania.

Pływające zestawy ssące

Przy klasycznej studni lub klasycznego wodociągu woda jest pompowana przez kosz ssący umieszczony na dnie studni lub zbiornika. Minusem tego systemu jest to, że wraz z wodą wsysane są drobne zabrudzenia, które osadzają się z biegiem czasu na dnie zbiornika. W celu zagwarantowania maksymalnie możliwej czystości pompowanej wody kosz ssący został umieszczony na pływającym wężu ssącym i wisi na pływaku. Technologia ta gwarantuje pompowanie wody w głębokości ok. 15 cm pod powierzchnią, gdzie nie ma żadnych zanieczyszczeń.


Pompy ssące

Pompy ssące mogą być umieszczone poza zbiornikiem i w takim przypadku konieczne jest znalezienie dla nich miejsca w odległości do około 10 metrów od zbiornika. Do pompy konieczne jest podłączenie układu ssącego wyposażonego w kosz ssący i w klapę zwrotną. Kosz ssący może być wyposażony w pływak, który zapewni pobór wody na ok. 15 cm pod poziomem wody, lub jest możliwe umieszczenie na około 10 - 15 cm nad dnem zbiornika klasycznego kosza ssącego zapewniającego pobór względnie czystej wody. Przestrzeń pod koszem ssący przedstawia następnie rezerwę do osadzania się osadu. Jest także możliwe zastosowanie automatycznych pomp ssących, które umieszcza się bezpośrednio do zbiornika, około 15 - 20 cm nad dnem zbiornika. Pompy te mogą zostać uzupełnione pływającymi zestawami ssącymi.


Uzupełniające jednostki sterujące

Uzupełniające jednostki sterujące mają za zadanie uzupełnieni pitnej wody w systemie w przypadku suszy. Uzupełnianie wody pitnej może przebiegać po prostu do zbiornika akumulacyjnego lub bezpośrednio do rurociągu ciśnieniowego (mniejsze zużycie wody pitnej), przy czym system wody pitnej i deszczówki musi być oddzielony (wymóg normy CSN EN 1717).

System automatycznego zalania zbiornika

System automatycznego zalania zbiornika został opracowany jako ochrona zbiornika przeciwko samowolnemu podniesieniu się ciśnienia wody gruntowej. W takim przypadku otworzy się zawór zwrotny, który znajduje się na dnie zbiornika i wpuści wodę gruntową do zbiornika w celu wyrównania się powstałych ciśnień i zapobiegnięcia uszkodzenia zbiornika. Jeżeli zostaje zainstalowany system automatycznego zalania zbiornika, to jest konieczne dostosowanie do tego również zabudowania zbiornika. Zbiornik trzeba należycie opakować geowłókniną, by w razie samowolnego wzrostu ciśnienia nie doszło do przedostania się zabrudzeń do zbiornika.


Plastikowy ZBIORNIK na wodę typu NDV

Plastikowy zbiornik na wodę jest produkowany z wysokiej jakości płyt polipropylenowych. Oferujemy produkcję z dwóch rodzajów materiałów. Najlepsze właściwości i najwyższą jakość posiada materiał „czysty" I jakości, gdzie jest gwarantowana 100% spawalność, trwałość i tym samym długa żywotność. Materiał konstrukcyjny jest dobrą opcją. Materiał konstrukcyjny powstaje w wyniku recyklingu materiału czystego. Proces jego produkcji podlega ostrym normom przez co zagwarantowana jest również jego 100% spawalność. Ponieważ nie chodzi o czysty materiał, to jest on cenowo dostępniejszy. Istnieje też trzecia opcja, którą jest produkcja z materiału technicznego, gdzie cena jest najniższa. Materiał techniczny nie jest produkowany z gwarancją spawalności i dlatego również przy produktach z materiału technicznego nie da się na 100 % gwarantować spawalności. Na produkty z materiału technicznego NIE DAJEMY żadnej gwarancji! Dla zbiorników na wodę nie mamy w ofercie produkcji zmateriału technicznego.

Zbiorniki dostarczamy wraz z niezbędną dokumentacją do przeprowadzenia odbioru technicznego.
Oferujemy zoptymalizowaną serię zbiorników na wodę, ale na podstawie specyficznych wymagań klienta wyprodukujemy również zbiorniki o nietypowych kształtach.

Serię zbiorników na deszczówkę NDV dzielimy na dwa typy:

  • Typ LNDV - zbiorniki cylindryczne z konstrukcją tzw. „na leżąco". Zbiornik jest wyprodukowany z polipropylenu o grubości 8 i 15 mm. Od strony wewnętrznej obudowa zbiornika jest wzmocniona pierścieniami obwodowymi, a od strony wewnętrznej są osadzone równe żebra. Rozmiary rurociągów wpustowych oraz odlotowych wykonujemy zawsze zgodnie z wymaganiami klienta. W celu maksymalnego wykorzystania pojemności zbiornika rury są umieszczone w otworze rewizyjnym, zaraz pod sufitem zbiornika. Zbiornik ma otwór rewizyjny (s x d x w) 500 x 900 x 500 mm. Sprawą oczywistą jest właz, po którym można chodzić, z możliwością jego zamknięcia. Dla wygodnego wchodzenia do zbiornika została wbudowana drabinka włazowa. Za dodatkową opłatą w zbiorniku można umieścić filtr grubych zanieczyszczeń, który zakończony jest elementem uspokajającym wodę zapobiegającym wirowaniu dolnego osadu w zbiorniku. W przypadku przepełnienia zbiornika woda odcieka rurami do kanalizacji deszczowej lub przez kosz filtra do odpowiedniego obiektu sączącego.
  • Typ SNDV - zbiorniki cylindryczne z konstrukcją tzn. „na stojąco". Zbiornik jest wyprodukowany z polipropylenu o grubości 8 mm. Od strony wewnętrznej są umieszczone żebra pionowe oraz wzmocnienia trójkątne dna. Część górna tworzona jest przez stożek ścięty o wysokości 900 mm. Wymiary rur wlotowych oraz wylotowych wykonujemy zawsze według wymagań klienta. Rury można umieścić na głębokości 300 - 1000 mm pod teren otaczający zbiornik. Zbiornik jest wyposażony w okrągły otwór rewizyjny (d x w) 600 x 100 mm. Sprawą oczywistą jest właz, po którym można chodzić, z możliwością jego zamknięcia. Za dodatkową opłatą można w zbiorniku umieścić filtr grubych zanieczyszczeń, który zakończony jest elementem uspokajającym wodę zapobiegającym wirowaniu dolnego osadu w zbiorniku. W przypadku przepełnienia zbiornika woda odcieka rurami do kanalizacji deszczowej lub przez kosz filtra do odpowiedniego obiektu sączącego. Typ SNDV nie jest wyposażony w drabinkę włazową.

Osadzenie zbiornika na deszczówkę typu LNDV

Wykop budowlany musi być z każdej strony większy przynajmniej o 200 mm, niż zewnętrzne wymiary zbiornika. Głębokość wykopu budowlanego określimy przez sumę wysokości (średnicy) zbiornika, jego włazu rewizyjnego oraz przewidywanej wysokości warstwy żwiru podkładowego (minimalnie 100 mm). Na dnie wykopu należy wysypać i ubić podsypkę o minimalnej grubości 100 mm. Po osadzeniu zbiornika na podłożu żwirowym należy podłączyć rury. Przez elementy kotwiczące dno zbiornika należy przeciągnąć pręty zbrojeniowe i wykonać kotwicę betonową. Po stwardnieniu betonu wykonać należy obsypanie zbiornika przesianą przez sito ziemią przy równoczesnym napełnianiu zbiornika wodą. Ściany zbiornika nie mogą mieć styczności z ostrymi przedmiotami (KAMIENIAMI). W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy zapewnić jej odwodnienie drenażowe lub poprzez odpompowanie jej ze studzienki rewizyjnej. Obsypanie zbiornika w takim przypadku wykonywana jest wilgotną mieszanką betonową.


Osadzenie zbiornika na deszczówkę typu SNDV

Wykop budowlany musi być z każdej strony większy przynajmniej o 200 mm, niż zewnętrzne wymiary zbiornika. Głębokość wykopu budowlanego określimy przez sumę wysokości (średnicy) zbiornika, jego włazu rewizyjnego włącznie z sufitem w kształcie stożka ściętego oraz przewidywanej wysokości warstwy żwiru podkładowego (minimalnie 100 mm) oraz płyty betonowej (minimalnie 100 mm). Na dnie wykopu należy wysypać i ubić podsypkę o minimalnej grubości 100 mm oraz wylać betonową płytę fundamentową. Zbiornik należy osadzić na uprzednio oczyszczoną płytę fundamentową. Po osadzeniu zbiornika należy podłączyć rury. Następnie można wykonać obsypanie zbiornika przesianą przez sito ziemią przy równoczesnym napełnianiu zbiornika wodą. Ściany zbiornika nie mogą mieć styczności z ostrymi przedmiotami (KAMIENIAMI). W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy zapewnić jej odwodnienie drenażowe lub poprzez odpompowanie jej ze studzienki rewizyjnej. Obsypanie zbiornika w takim przypadku wykonywane jest wilgotną mieszanką betonową.


Zbiorniki wody deszczowej - cylinder na leżąco

Typ Średnica (m) Długość (m)

Pojemność użytkowa (m3)

LNDV 1 1,44 1,50 2,4
LNDV  2 1,44 2,00 3,2
LNDV  3 1,44 2,50 4,0
LNDV  4 1,44 3,15 5,1
LNDV  5 1,94 2,00 5,9
LNDV  6 1,94 3,15 9,3
LNDV  7 1,94 4,00 11,8

 Akcesoria do zbiornika  Zastosowanie
 Filtr grubych zanieczyszczeń z usunięciem osadów  Odpływ do kanalizacji deszczowej 
 Filtr grubych zanieczyszczeń z usunięciem osadów i z koszykiem  Odpływ do miejsca wsiąkającego


Wymiary podane w tabeli są wymiarami wewnętrznymi zbiornika.

Zbiornik posiada właz, po którym można chodzić oraz drabinkę. Otwór rewizyjny (s x d) 500 x 900 mm o wysokości 500 mm. W celu stwierdzenia całkowitej wysokości zbiornika należy doliczyć wysokość włazu rewizyjnego do wysokości (średnicy) zbiornika.

Zbiorniki wody deszczowej - cylinder na stojąco

Typ Średnica (m) Długość (m) Pojemność użytkowa (m3)
SNDV 1 1,44 1,5 2,2
SNDV 2 1,44 2,0 3,0
SNDV 3 1,94 1,5 4,0
SNDV 4 1,94 2,0 5,4

 Akcesoria do zbiornika  Zastosowanie
 Filtr hrubých nečistot s odkalením  Odtok do dešťové kanalizace 
 Filtr hrubých nečistot s odkalením a košíkem   Odtok do vsaku


Wymiary podane w tabeli są wymiarami wewnętrznymi zbiornika.

Okrągły otwór rewizyjny (s x d) 600 x 100 mm posiada, włącznie z sufitem w kształcie ściętego stożka, wysokość 1 000 mm. W celu stwierdzenia całkowitej wysokości zbiornika należy doliczyć wysokość włazu rewizyjnego do wysokości zbiornika. Zbiornik posiada właz, po którym można chodzić.

Downloadable files