Trzykomorowy zbiornik bezodpływowy - szambo

Półproduktem do produkowanych przez nas szamb są polipropylenowe płyty pierwszej jakości, gdzie jest w 100 % zagwarantowana spawalność i co za tym idzie również długa żywotność (na życzenie możliwa jest także produkcja z materiału technicznego). Szambo dostarczamy wraz z certyfikatem oraz pozostałą dokumentacją konieczną do przeprowadzenia odbioru technicznego.

Oferujemy zoptymalizowaną serię szamb, jednak na podstawie specyficznych wymagań klienta wyprodukujemy także szambo o nietypowych wymiarach. Wymiary i umieszczenie otworów wlotowych wykonujemy zawsze zgodnie z wymaganiami klienta. Sprawą oczywistą jest właz, po którym można chodzić z możliwością zamknięcia.

    

Funkcja szamba

Szambo pełni rolę czyszczenia wstępnego przed głównym etapem czyszczenia (biologiczny filtr ziemny, oczyszczalnia ścieków). Do szamba można podprowadzić wyłącznie ścieki pochodzące z gospodarstw domowych (łazienka, WC, kuchnia).

W szambie dochodzi do sedymentacji nierozpuszczonych substancji oraz do ich następnego gnicia na dnie zbiornika (osad ściekowy). Funkcjonalność szamba polega na dobrej przepustowości rur wpustowych i wyjściowych oraz przestrzeni międzyprzegrodowymi.

 

Wywożenie szamba odbywa się z reguły raz na rok do pięciu lat, przy czym przy jego opróżnianiu pozostawia się ok. 150 mm osadu ściekowego w celu zaszczepienia.


Przygotowanie budowy


Wykop budowlany

Wykop musi być szerszy z każdej strony o co najmniej 200 mm niż wymiary szamba. Głębokość wykopu obliczymy jako sumę wysokości szamba, jego włazu rewizyjnego oraz przewidywanej wysokości płyty podkładowej oraz żwiru.


Płyta podkładowa

Płyta podkładowa jest wzmocniona zbrojeniem i ma przynajmniej 150 mm grubości. Pod płytą znajduje się przynajmniej 100 mm żwiru.


Osadzenie szamba

Szambo musi zostać osadzone na uprzednio oczyszczoną płytę podkładową.


Obsypanie szamba

Obsypanie szamba wykonuje się wilgotną mieszanką betonu klasy 15. Ściany zbiornika nie mogą mieć styczności z ostrymi przedmiotami (kamieniami). W razie występowania wód gruntowych konieczne jest zrealizowanie odwodnienia drenażowego lub poprzez przepompowanie ze studzienki rewizyjnej.

Osadzając szambo do strefy zielonej bez wód gruntowych i zasypując górną część do wysokości maks. 300 mm możliwe jest obsypanie szamba o średnicy do 2 000 mm przesianą przez sito ziemią lub piaskiem.


Dokumentacja

Szambo trzykomorowe zbiornik bezodpływowy - rysunek


Wymiary trzykomorowych zbiorników bezodpływowych - szamb

Z objętości można wyliczyć ilość EO, gdzie można zastosować prosty przelicznik: 1 EO = 0,75 m3

Typ Średnica (m) Wysokość (m) Pojemność użytkowa (m3)
3KJ1 1,5 2,0 3,0
3KJ2 1,5 2,5 3,8
3KJ3 1,5 3,0 4,6
3KJ4 2,0 1,5 4,0
3KJ5 2,0 2,0 5,4
3KJ6 2,0 2,5 6,9
3KJ7 2,0 3,0 8,3
3KJ8 2,5 1,5 6,3
3KJ9 2,5 2,0 8,6
3KJ10 2,5 2,5 10,9
3KJ11 2,5 3,0 13,2
3KJ12 3,0 1,5 9,1
3KJ13 3,0 2,0 12,5
3KJ14 3,0 2,5 15,8
3KJ15 3,0 3,0 19,2

  • Materiał techniczny nie jest produkowany z gwarancją spawalności, z tego powodu nie można też przy produktach z materiału technicznego w 100% zagwarantować ich spawalność. Z tego powodu na produkty wykonane z materiału technicznego NIE DAJEMY żadnej gwarancji!

Downloadable files