Studzienki wodomierzowe

Oferujemy zoptymalizowaną serię studzienek wodomierzowych, na podstawie specyficznych wymagań klienta wyprodukujemy także studzienkę wodomierzową o nietypowych wymiarach.
Półproduktem do produkowanych przez nas studzienek wodomierzowych są polipropylenowe płyty pierwszej jakości, gdzie jest w 100 % zagwarantowana spawalność i co za tym idzie również długa żywotność (na życzenie możliwa jest także produkcja z materiału technicznego). Studzienki wodomierzowe dostarczamy wraz z certyfikatem oraz pozostałą dokumentacją konieczną do przeprowadzenia odbioru technicznego.


Przeznaczenie studzienek wodomierzowych

Studzienki wodomierzowe są przeznaczone do osadzenia zestawu do pomiaru wody oraz domowego zaworu odcinającego dopływ wody do obiektu. Rzeczą oczywistą jest zamykana pokrywa, po której można chodzić, drabinka wejściowa do bezpiecznego wejścia, paleta do osadzenia zestawu do pomiaru wody oraz przepusty do ścian studzienki, które wykonywane są na podstawie przyszłego sposobu podłączenia do instalacji wodnej (średnica, dyspozycje), przepusty są wyposażone w zdejmowane nakrętki złączkowe, co zapewnia szczelne przejście przez ścianę studzienki wodomierzowej.

  

Zalety studzienek wodomierzowych

  • długa żywotność
  • łatwy i przede wszystkim szybki montaż
  • 100% nieprzepuszczalność


Przygotowanie budowy

Studzienka wodomierzowa przy osadzeniu do zielonego pasma bez wód gruntowych jest samonośna, a więc obsypanie wykonuje się przesianą przez sito ziemią lub piaskiem. W przypadku, gdy studzienka ma zostać osadzona w paśmie wody gruntowej konieczne jest obsypanie studzienki wilgotną mieszanką betonu klasy 15.


Dokumentacja

Studzienka wodomierzowa - rysunek


Wymiary studzienek wodomierzowych

Typ Średnica D Wysokość V
VŠ 1 1 000 mm 1 200 mm
VŠ 2 1 200 mm 1 200 mm
VŠ 3 1 500 mm 1 200 mm

  • Materiał techniczny nie jest produkowany z gwarancją spawalności, z tego powodu nie można też przy produktach z materiału technicznego w 100% zagwarantować ich spawalność. Z tego powodu na produkty wykonane z materiału technicznego NIE DAJEMY żadnej gwarancji!

Downloadable files