Separatory tłuszczu


Separatory tłuszczu służą do niezawodnego łapania tłuszczu w odrębnej kanalizacji prowadzącej z restauracji, fabryk tłustych produktów, itp. Pełnią rolę czyszczenia wstępnegoprzed oczyszczalnią ścieków lub samodzielnego urządzenia oczyszczającego przed wlotem ścieków do kanalizacji publicznej.


Technologia czyszczenia

Wykonany w całości z plastiku separator tłuszczu nie może być obciążany innymi ściekami, niż pochodzącymi z kuchni. W części dopływowej następuje obniżenie szybkości przepływu (Q) irozdzielenie natężenia przepływu na całą szerokość separatora. Poprzez zmniejszenie Q w części dopływowej dochodzi do sedymentacji substancji cięższych (glina, piasek, ...). Z tego powodu na dnie części, gdzie zbiera się osad, jest umieszczone wyciągane naczynie do łatwego usuwania osadów. W środkowej części separatora następuje flotacja cząstek tłuszczu do powierzchni. W celu zwiększenia efektywności flotacji w przepływie są umieszczone dwie listwy, które wydłużają drogę cząstek wody i zmuszają wodę, by odciekała dołem do drugiej połowy części separatora. Na powierzchni następuje kumulacja poddanych flotacji cząstek tłuszczu (gromadzenie się tłuszczu).

  

Odpływową część separatora tłuszczu tworzy ściankazanurzeniowa. Tak więc woda musi podciekać pod ścianką zanurzeniową, żeby mogła odpłynąć przez rurę odpływową. Separatory tłuszczu wentylowane są przez kanalizację doprowadzającą. W przypadku umieszczenia separatora tłuszczu w wewnątrz obiektu, wentylacja prowadzona jest odrębnymi rurami. Separatory posiadają przestrzeń kumulacyjną do tymczasowego magazynowania tłuszczu, w ten sposób dochodzi do wydłużenia okresów między poszczególnymwywożeniem tłuszczu z separatora tłuszczu, a zarazem za sprawą szczeliny na dnie dochodzi do częściowego odwodnienia złapanego tłuszczu. Standardowo dostarczana jest prosta pokrywa, po której nie można chodzić. Na zamówienie dostarczamy pokrywę, po której można chodzić, hermetycznie zamykaną przed wyciekiem zapachów.


Praca urządzenia

W separatorze tłuszczu za sprawą grawitacji oddziela się tłuszcz od ścieków. Żeby urządzenie działało poprawnie należy regularnie kontrolować pogrubianie się warstwy tłuszczu (przez środkową ściankę zanurzeniową), przy czym gdy warstwa tłuszczu osiągnie około 70 mm (środkowa ścianka zanurzeniowa nie jest już widoczna) lub po 1 tygodniu. Tłuszcz usunięty z powierzchni separatora tłuszczu magazynuje się tymczasowo w części akumulacyjnej separatora. Należy utrzymywać drożność szczeliny odwadniającej. Po zapełnieniu się części akumulacyjnej separatora tłuszczu należy zlikwidować wyłapany tłuszcz na podstawie poleceń opracowanego i zatwierdzonego programu utylizacji i ewidencji odpadów odpowiedniego zakładu.


Montaż separatora tłuszczu

Separator tłuszczu umieszcza się na betonowej płycie fundamentowej. Po podłączeniu do kanalizacji spustowej i wlotowej należy z powodu niesamodzielności zabetonować dookoła. Grubość warstwy betonu określi statyk na podstawie okolicznych obciążeń. Minimalna grubość betonu wynosi 150 mm. Zakończenie studzienki separatora wykona się w taki sposób, by istniał łatwy dostęp do powierzchni i była zapewniona bezproblemowa praca samego separatora tłuszczu tak samo, jak praca na powierzchni separatora.


Dokumentacja

Separatory tłuszczu - rysunek


Wymiary separatorów tłuszczu

Typ Q (l/s) Liczba dań a b h h1 h2 h1/2
0,5 0,5 50 800 600 550 350 380 110
1 1 100 1200 600 550 350 380 110
2 1,5 200 1500 750 600 400 430 110
3 2 300 1600 900 650 450 480 110
4 2,5 400 1700 1000 700 500 530 125
6 3 600 1900 1100 750 550 580 125
8 3,5 800 2000 1200 800 600 630 160

Downloadable files