REALIZACJA BASENU CERAMICZNEGO

Instalacja basenów ceramicznych Compass może być prosta, jeżeli wiesz, jak postępować. Sprawdź, jak wygląda proces instalacji basenu Java

Kompletna instrukcja i rysunki konstrukcyjne

Jeżeli zamierzasz zainstalować basen ceramiczny Compass, otrzymasz szczegółową dokumentację dla firmy budowlanej.

Dokonanie pomiarów i roboty ziemne

Następnym krokiem jest dokładne wymierzenie oraz wykonanie robót ziemnych.

Przygotowanie podłoża w celu instalacji basenu

Basen ze stopniowo opadającym dnem należy umieścić w żwirowym podłożu ze żwiru rzecznego – idealnie z kamieni o zaokrąglonych krawędziach o wielkości 8-16 mm, które wysypuje się na geowłókninę i zasypuje. Basen z płaskim dnem można zainstalować na betonowej płycie fundamentowej, ale w przypadku instalacji basenów Compass nie jest to konieczne. Do osadzenia basenu wystarczy żwirowe podłoże.

Transport i instalacja basenu

Kolejnym krokiem jest przewiezienie basenu oraz jego instalacja.

Instalacja technologii i zasypanie basenu

Po zainstalowaniu węży, skimmera, oświetlenia, rur i dysz wlotowych, należy basen jest przysypać suchą mieszanką betonową lub żwirem. Równocześnie z podanym procesem należy napełnić basen wodą, przez co dochodzi do zrównoważenia ciśnienia na ścianach.

Pod schodami zawsze stosuje się suchy beton.

Instalacja technologii

Kolejnym krokiem jest instalacja technologii basenowej w szybie lub w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu – domek ogrodowy, garaż, piwnica...

Przygotowanie pod zadaszenie

Jeżeli instalowane zadaszenie zagłębione jest na poziomie kostek brukowych, należy szyny zamontować na betonowy wieniec basenu. W odwrotnym wypadku szyny osadzane są dopiera na położonym bruku.

Bruk

Następnym etapem jest układanie kostki brukowej wokół basenu.

Instalacja zadaszenia

Przedostatnim etapem jest instalacja zadaszenia.

Zakończenie instalacji basenu

Realizacja basenu jest zakończona. Teraz można się kąpać.