Produkcja na zamówienie

Poza produkcją standardowych zbiorników zajmujemy się produkcją elementów spawanych technologicznie oraz produktów nietypowych według życzeń naszych klientów.

  

Wybrane produkty na zamówienie

 • szyb do odwiertu na studnię
 • bezciśnieniowy zbiornik ekspansyjny
 • zbiornik kumulacyjny na wodę deszczową i pitną
 • zbiornik retencyjny
 • zbiornik do sportów strażackich
 • samonośny zbiornik nadziemny
 • naczynie technologiczne
 • naczynie na urny
 • skrzynka do przewożenia psów
 • przykrywka na pierścień betonowy
 • karmnik i poidło dla bydła
 • komponenty do przemysłu spożywczego
 • łopaty i pługi śnieżne
 • zsypy na pranie
 • bandy do florbalu
 • systemy rurociągowe