Biologiczne filtry doczyszczające

Biologiczny filtr doczyszczający (zwany dalej tylko BFD) jest stosowany jako drugi etapoczyszczania ścieków z mniej obciążanych obiektów, domów rodzinnych, obiektów rekreacyjnych, małych pensjonatów itp. BFD standardowo jest osadzany w ziemi i to za szambo lub oczyszczalnię ścieków. Efektywność oczyszczania BFD potwierdzona certyfikatem wynosi ok. 70 %. W zestawieniu BFD z szambem trzykomorowym przy optymalnym doborze wymiarów skuteczność oczyszczania wynosi nawet do 95 %. Zaletą BFD są małe wymagania dotyczące przestrzeni, łatwa i szybka instalacja, minimalne wymagania dotyczące eksploatacji, możliwość pracy stałej oraz przerywanej, prosta obsługa oraz łatwa konserwacja.


Opis techniczny BFD

Biologiczny filtr doczyszczający BFD jest zbudowany z elementów plastikowych: cylindrycznego zbiornika, specjalnego wkładu filtrującego, systemu rur odprowadzających i doprowadzających oraz pokrywy, po której można chodzić i chroniącej przed promieniami UV. Zbiorniki BFD produkowane są z wykorzystaniem technologii spawania płyt polipropylenowych. BFD są wodoszczelne w myśl normy CSN 750905.

Z rury wylotowej oczyszczalni ścieków lub szamba wcieka oczyszczona woda do dolnej części BFD, która służy także jako miejsce dla osadów ściekowych, następnie wspina się przez poszczególne warstwy wkładu filtracyjnego i odpływa z filtra rurą wylotową.
Wkłady filtrujące w trakcie eksploatacji są stopniowo otaczane warstwą biomasy z dużą ilością bakterii, które pomagają w procesie doczyszczania wody.

‌Filtry

Typ PSK Rozmiar EO * Średnica [mm] Wysokość [mm]
* Równoważnej liczby mieszkańców
BDF 4 4 - 5 600 1300
BDF 8 6 - 7 880 1300
BDF 12 8 - 9 1000 1370
BDF 20 10 - 11 1000 1950

W celu zapewnienia odpowiedniej różnicy ciśnienia pomiędzy wlotem do oczyszczalni ścieków (szamba) a miejscem wylotowym doczyszczonej wody z BFD, konieczne jest zasysanie określonej różnicy poziomów Δ h = min. 80 mm w ten sposób, by było zagwarantowane stałe zanurzenie wszystkich warstw filtracyjnych. Różne wysokości wejścia i ujścia rur oczyszczalni ścieków (szamba) oraz BFD są nastawione przy pomocy nakładek plastikowych.


Nakładki z zamykaną pokrywą, po której można chodzić

Nakładki do BFD będą produkowane w 3 typach wysokości - do 60 cm, do 90 cm a do 120 cm

Technologia produkcji umożliwia dostosowanie produktu do potrzeb i życzeń klientów, ceny podamy od razu po otrzymaniu Państwa zapytania. Stawka VAT zostanie określona zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi VAT.